tagalog

main-image

Paanyaya para sa lahat.
Halina’t sumali sa pagdiriwang ng iba’t ibang kultura ng Osaka.

Nasa kasaysayan ng ang Osaka ay masasabing isang lugar kung saan na ang mga naninirahan ay halos may may kinalaman o di kaya’y nagtataglay iba’t ibang kultura.

Nitong mga nakaraang taon ay halos tumaas ang bilang ng racism at diskriminasyon kaya kinakailangang dumalo ang bawat isa sa komunidad upang mapag usapan ang mga bagay na may kinalaman dito..

Magsasagawa ng isang pagtitipon sa Osaka Minami upang magkaroon ng pagkakataon ang karamihan na makasali o makahalubilo ang mga taong may iba’t ibang kultura masasabi nating kaayaaya ang isang siyudad na ating tinitirhan kung mas mababawasan ang discriminasyon.

Makakakuha rin ng masasabing susi para sa kalutasan sa suliraning ating kinahaharap para sa pangkalahatan. Malalaman at malilinawan din natin na ang nasabing suliranin ay may kinalaman din sa atin.

Habang naglilibang sa mga tugtugin , sayaw at mga pagkain ay may pagkakataong makasalamuha at makausap ang mga iba pang dumalo para talakayin ang ating mga plano para sa sosyadad na ating kinabibilangan. Ang araw na ito ang simula para sa katuparan ng ating mga minimithi.

Sa gabing pagtatanghal ay matutunghayan ang mga ibat ibang pagtatanghal na nagmumula ng iba’t ibang kultura mula sa iba’t ibang distrito. May mga matatagpuan ding mga booths, displays, food vendors ,grupo ng iba’t ibang mga NPO’s NGO na tumutulong sa mga may iba’t ibang kultura / minority at marami pang iba.

Official website: http://diversityfes.com/
Kailan: Ika 20 ng Nobyembre, 2016
Oras: 12:00-18:00, Parade: Ipapaalam ang iba pang impormasyon ukol ditto


river-place

diversity@korea-ngo.org, tel: 06-6711-7601 (Korea NGO Center)